Foundation Phase Christmas resources

Little ones love Christmas! This collection of festive Foundation Phase Christmas resources that will ensure that your children have a holly, jolly time!

Grondslagfase aktiwiteite vir die Kersseisoen

Dis tog te oulik hoe opgewonde kleintjies oor Kersfees word! Ons het prettige hulpmiddels saamgestel wat Kerstyd vir jou kleinspan baie spesiaal sal maak!

Foundation Phase classroom games

Foundation Phase games are perfect back-to-school and end-of-year activities. Not only are they fun and interactive but they are also great tools for learning.

Speletjies vir die Grondslagfase

Wie hou nie van speletjies nie? Hulle is pret, interaktief, sosiaal, en uitstekende hulpmiddels om te leer. Geniet hierdie versameling van prettige speletjies!

Star Seller: K-POW!

Kelli Murton’s K-POW collection is full of puzzles, posters and interactive PowerPoint lessons to enrich your learners‘ Literacy skills. She has created fun resources to teach vocabulary, syllables and CVC words. Browse her store to have a look at her Literacy, Numeracy, Life Skills and Technology resources!

Star Seller: Mrs Morgie’s Moments

From tests and tasks to stories and activities, Star Seller: Mrs Morgie’s Moments has teaching resources to help your primary school kids learn English.

Grondslagfase Kwartaal 4 hulpmiddels

Vind al die onderrighulpmiddels wat jy vir jou Graad R – 3 studente benodig. Ons het dit saamgevoeg sodat jy tyd kan bespaar om daarna te soek of dit te skep.

Foundation phase Term 4 resources

Find all the Foundation Phase term 4 resources you need. We’ve bundled them so you can save time looking for them or creating them

Grondslagfase Kwartaal 4 assesseringhulpmiddels

Om jou studente voor te berei vir finale assesserings is kinderspeletjies met hierdie Grondslagfase Kwartaal 4 assesseringhulpmiddels! Hierdie versameling sluit take en assesserings vir Engels, wiskunde en lewensvaardighede in. Dit bevat alles wat hulle nodig het om te slaag. Op soek na Engelse hulpmiddels? Ons het ook Engelse assesseringhulpmiddels beskikbaar vir die Grondslagfase!

Foundation phase Term 4 assessment resources

Preparing your students for final assessments is child’s play with these Foundation Phase Term 4 assessment resources!