Foundation Phase Term 1 resources

Preparing for the first term? These Foundation Phase Term 1 resources include CAPS-aligned teaching material for Grades 1–3.

Grondslagfase Kwartaal 1 hulpmiddels

Hierdie omvattende versameling van Grondslagfase Kwartaal 1 hulpmiddels beklemtoon KABV-belynde hulpmiddels vir Graad 1–3 en sluit alle vakke in.

Grade 1 preparation resources

This collection of Grade 1 preparation resources includes material for all learning areas making sure that your learners are ready for school in no time.

Graad 1 voorbereiding hulpmiddels

Hierdie versameling van Graad 1-voorbereidingsmiddels bevat materiaal vir alle vakke om seker te maak dat u kinders binne ‘n japtrap gereed is vir skool.

Prettige Kersfees hulpmiddels

Dis tog te oulik hoe opgewonde kleintjies oor Kersfees word! Ons het prettige hulpmiddels saamgestel wat Kerstyd vir jou kleinspan baie spesiaal sal maak!

Fun Christmas Resources

Little ones love Christmas! This collection of festive Foundation Phase Christmas resources that will ensure that your children have a holly, jolly time!

Junior Primary Resources for the Year

We’ve curated a collection of the best Junior Primary resources for the year, saving you time and ensuring your child is fully prepared.

Junior Primêr Hulpmiddels vir die Jaar

Terwyl Snapplify die handboeke het, Teacha! verskaf al die aanvullende hulpmiddels wat jy nodig het om jou kinders op te stel vir sukses. Ons het hulpmiddels saamgestel vir die hele jaar, wat jou tyd bespaar en verseker dat jou kind ten volle voorbereid is. Stel jou Graad R-3 kinders op vir sukses en kyk hoe […]

Foundation phase Term 4 Assessment Resources

Preparing your students for final assessments is child’s play with these Foundation Phase Term 4 assessment resources!

Grondslagfase Kwartaal 4 Assesseringhulpmiddels

Om jou studente voor te berei vir finale assesserings is kinderspeletjies met hierdie Grondslagfase Kwartaal 4 assesseringhulpmiddels! Hierdie versameling sluit take en assesserings vir Engels, wiskunde en lewensvaardighede in. Dit bevat alles wat hulle nodig het om te slaag. Op soek na Engelse hulpmiddels? Ons het ook Engelse Assesseringhulpmiddels beskikbaar vir die Grondslagfase!

Foundation Phase Term 4 Resources

Find all the Foundation Phase term 4 resources you need. We’ve bundled them so you can save time looking for them or creating them

Grondslagfase Kwartaal 4 Hulpmiddels

Vind al die onderrighulpmiddels wat jy vir jou Graad R – 3 studente benodig. Ons het dit saamgevoeg sodat jy tyd kan bespaar om daarna te soek of dit te skep.

Grade 3 Term 4 Teaching Resources

Get ready for Term 4 with these Grade 3 teaching resources. Lesson plans, homework, workbooks, and interactive slides for English, Mathematics and Life Skills.

Graad 3 Kwartaal 4 Hulpmiddels

Maak gereed vir Kwartaal 4 met hierdie Graad 3-hulpmiddels. Hierdie versameling sluit hulpmiddels vir Engels, Wiskunde en Lewensvaardighede in.

Grade 2 Term 4 Teaching Resources

Explore our Grade 2 Term 4 teaching resources. Find lesson plans, worksheets, and intervention activities that can be used at school and at home.