Graad 7 Kwartaal 1 hulpmiddels

Gr 7 Afr • Teacha

Help jou leerders om hul finale jaar op laerskool op ‘n goeie voet te begin met hierdie hulpmiddels. Die versameling bevat prettige, interaktiewe opsommings vir verskeie vakke en sal jou help om met gemak les te gee.

1110 12 B • Teacha

GRAAD 7 TEGNOLOGIE - Kwartaal 1

Description

A4 PDF aflaaibare dokumente oor die volgende onderwerpe: Eenheid 1: Ontwerpprosesvaardighede Eenheid 2: Kommunikasievaardighede - Grafiese Kommunikasie Eenheid 3: Kommunikasievaardighede - Grafiese Tegnieke Eenheid 4: Meganiese Stelsels en Beheer - Eenvoudige Meganismes (KLAS 1 HEFBOME) Eenheid 5: Meganiese Stelsels en Beheer - Eenvoudige Meganismes (KLAS 2 en KLAS 3 HEFBOME) Eenheid 6: Ondersoekvaardighede - Hefbome en Koppelings Uiteensetting per Eenheid: 1 Sleutelwoorde / Die begin van Tegnologie / Wat is Tegnologie? / Definisie opgesom / Die omvang van Tegnologie / Die Ontwerpproses / OOMEK / Ondersoek / Ontwerp / Maak / Evalueer / Kommunikeer / Ontwerpoorwegings. 2 Sleutelwoorde / Doel van Grafika / Konvensies / Lynkonvensies / Skaal / Maatskrywing / Skets / Werkstekeninge / 2D-tekeninge. 3 Sleutelwoorde / Drie-dimensioneel Skuinstekeninge / Drie-dimensionele Kunstekeninge / Eenverdwynpunt Perspektief / VP 4 Sleutelwoorde / Meganiese Stelsels en Beheer / Die groot 5 groep meganiese stelsels / Hefbome / Verwantskap tussen las en mag en hul afstand vanaf die steunpunt / Die meganiese voordeel van hefbome / Klassifikasie van Hefbome / Kenmerke van Klas 1 Hefbome. 5 Sleutelwoorde / Meganiese Stelsels en Beheer / Kenmerke van Klas 2 Hefbome / Kenmerke van Klas 3 Hefbome 6 Sleutelwoorde / Gekoppelde Hefbome / Koppelings Opsommings vanuit VIA AFRIKA Handboek. Opgestel deur My Skool Goeters @ 2020

1110 15 Vaardighede vir Geheur • Teacha

Graad 7 Lewensoriëntering - Kwartaal 1

Description

A4 PDF aflaaibare opsommings oor die volgende onderwerpe vir Graad 7 Lewensoriëntering:

1 Selfbeeld
2 Veranderinge soos puberteit en geslagsidentiteit by seuns en meisies.
3 Groepsdruk - die gevolge van groepsdruk
4 Die belangrikheid van Lees en Studeer (Lees vir genot en met begrip)
5 Vaardighede om geheue te ontwikkel (Vermoë om te onthou en te herroep)
Volledige uiteensetting van bogenoemde onderwerpe:
1 Wat is Selfbeeld? / Positiewe Selfbeeld / Positiewe Verhouding met jouself, jou gesin en met maats / Persoonlike Belangstellings / Persoonlike Vermoë / Persoonlike Potensiaal / Strategieë om selfbeeld te bevorder deur positiewe optrede, respek vir jouself / Strategieë om selfbeeld te bevorder deur positiewe optrede, respek vir jouself / Sleutelwoorde
2 Wat is Puberteit? / Fisiese en Emosionele Veranderinge / Fisiese Veranderinge in Seuns en Meisies / Emosionele Veranderinge / Verstaan veranderinge en die impak daarvan op verhoudings / Respekteer jou eie en ander se liggaamsveranderinge en emosies / Waardeer en aanvaar jouself en ander / Sleutelwoorde
3 Portuurgroep / Hoe groepsdruk 'n individu kan beïnvloed / Gebruik van middels / Verskillende tipes middels / Misdaad / Ongesonde Seksuele Gedrag / Vermy Ongesonde Seksuele Gedrag / Afknouery / Stop afknouery by jou skool / Rebelse gedrag / Die ontdekking van 'n identiteit / Gepaste reaksies op groepsdruk / Selfgeldingsvaardighede / Hanteringsvaardighede - Hoe om "NEE" te kan sê / Onderhandelingsvaardighede / Die gebruik van onderhandelingsvaardighede / Waar om hulp te kry?
4 Waarom is lees en studeer belangrik? / Lees vir plesier / Lees vir begrip / Sleutelwoorde
5 Die vermoë om iets te herroep / Korttermyngeheue / Langtermyngeheue / Vaardighede om geheue te ontwikkel / Vaardighede wat jy kan gebruik om jou geheue te ontwikkel.
Ontwerp deur My Skool Goeters @ 2020. Opsommings vanuit VIA AFRIKA Handboek.