Speletjies vir die Grondslagfase

Speletjies vir die Grondslagfase  Teacha!

Ons “terug skool toe” en “einde van die jaar” opvoedkundige speletjies vir die Grondslagfase is die perfekte aktiwiteite. Die kurrikulum fokus meestal op doelgerige leer- en boekwerk. Dit is noodsaaklik om doelbewus tyd in te ruim vir vryspel- en interaktiewe aktiwiteite wat leerders kan geniet, maar waartydens leer outomaties plaasvind. Speletjies is ‘n eenvoudige manier om leerders aan te moedig om hul verbeelding en kreatiwiteit te gebruik en, in die proses, ook hul sosiale vaardighede te ontwikkel.

Van nature is kinders versot op speletjies.  Nie alleen is dit groot pret, asook waardevolle sosiale interaksie wat plaasvind nie, maar hierdie speletjies is ook uitstekende hulpmiddels waartydens leer beslis plaasvind.

Is u dalk op soek na nog ander interessante onderrighulpmiddels? Besigting dan ook ons versameling Engelse opvoedkundige speletjies.

Wiskunde

  Teacha!

Getalspeletjies om syfervaardigheid te ontwikkel en getalvorming te vas te lê.

Description

Die getalpeletjies hulpmiddel sluit 'n verskeidenheid speletjies in om getalkonsepte te ontwikkel en die korrekte vorming en skryf van getalle aan te moedig. Syfervaardighede sluit vaardighede in soos getalbegrip (begrip van hoeveelhede), die vermoë om te tel en getalle te kan skryf. Dit verwys ook na konsepte soos meer en minder, groter en kleiner. Kinders leer ook om te verstaan dat getalsimbole ‘n hoeveelheid verteenwoordig (7 beteken dieselfde ding as sewe), om getalle te kan vergelyk (10 is meer as 7) en die volgorde van getalle te begryp ( 1ste, 2de, 3de, ens.). Die hulpmiddel bestaan uit 'n verskeidenheid semi-konkrete aktiwiteite, bordspeletjies en werkkaarte om vroeë wiskundige konsepte vas te lê. Die hulpmiddel sluit ook grof-motories en fyn-motoriese aktiwiteite in om die aanleer van syfers op ‘n ouderdomsgepaste en lekker manier vas te lê. Motoriesevaardigheids-ontwikkeling word ondersteun en die aanleer van wiskundige konsepte deur middel van spel gefasiliteer. Die hulpmiddel kan gebruik word in groepaktiwiteite / matwerk in die klaskamer of vir ouers wat syfervaardighede op 'n prettige en speelse manier wil ontwikkel. Hierdie hulpbron bevat die volgende: Speelklei-matte, semi-konkrete mat-aktiwiteite, bordspeletjies, en werksvelle (56 bladsye). Kan gelamineer word om maklike skoonmaak vir hergebruik te verseker. 'n Kort video met korrekte vorming van syfers 1 tot 10 en 'n strategie om omkering van getalle te voorkom wanneer dit geskryf word. Hierdie hulpbron is geskik vanaf die ouderdom van 4 jaar en ouer. Dit kan ook gebruik word as remediërende intervensie vir ouer leerders met spesifieke leerprobleme wat sukkel met getalkonsepte en getalvorming.

Taal

  Teacha!

Afrikaans Rek die Ruspe Bingo Ouditiewe Analise en Sintese

Description

Ingesluit 4 speelborde, elk met 9 prente (almal 3-klankwoorde) Bord 1: vuur, kat, lag, net, saal, nat, vis, kas, veer Bord 2: lamp, saag, beer, huis, sap, mes, rob, bal, kam Bord 3: bus, mus, man, siek, nes, sak, wol, peer, reën Bord 4: bad, pad, nar, pap, rok, muis, was, gom, so 36 kaartjies met woorde van bogenoemde prente 36 kaartjies met bogenoemde prente Maak so Gebruik die beeld van ‘n ruspe wat UITGEREK word. Ons sê die woord super-duper stadig. Met ander woorde, wanneer ons ‘n woord klank, word hy uitgerek. Hoeveelheid spelers: maksimum 4 Elke speler moet 10 tellers, knope of skuifspelde kry. Elke speler kry ‘n speelbord. Die juffrou of terapeut “lees” die woord op die kaartjie en die spelers moet kyk of hy daardie prentjie het. Indien hy hom het, kan hy daardie blokkie toemaak. Die een wat eerste 3 rytjies (horisontaal/ vertikaal) vol het, is die wenner. Ouditiewe sintese-oefening (terapeut/ juffrou tel kaartjies op) Die speletjie kan onder andere op 2 vlakke gespeel word: Net die eerste klank word “afgebreek” Juffrou sê: “Ek gaan die woordjie nou BIETJIE uitrek- k-at” Elke kind kan nou probeer om ook self die eerste klank af te breek. 2 Die hele woord word opgebreek Juffrou sê: “Ek gaan die woordjie nou SUPER DUPER lank uitrek – k-a-t” Ouditiewe analise-oefening Die spelers maak beurte om prent-kaartjies op te tel. Die speler wat die kaartjie optel moet die woord klank en die ander moet dan raai wat dit is en op hulle speelborde soek. Die speler wat klank, oefen analise vaardighede en die ander spelers oefen sintese vaardighede. Meer vaardige Gr1 spelers kan die lees-kaartjies gebruik en so ook leesvaardighede oefen.