R138.00

Resource Description

Hierdie item bevat die drie formele assesseringstake soos wat die aangepaste program vir assessering vereis.
Taak 1: Hardloplees (20)
Taak 2: Kreatiewe skryfwerk (20)
Taak 3: Begripslees (20), visuele teks (10), taalstruktuur en -konvensies (20)
Volledige memorandums, rubrieke en foutontledings is by die onderwysersgids ingesluit. Anita Vogel

Resource Reviews

Store reviews: ( 20 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.