R17.25

Resource Description

Hierdie hersieningstoets kan as ‘n informele toets gebruik word of dit kan slegs dien as hersiening om jou leerders vir die eksamen voor te berei. Die toets bestaan uit 12 vrae wat oor die volgende onderwerpe handel: Voornaamwoorde, samestellings, meervoude en verkleining, Trappe van Vergelyking, voegwoorde, sinonieme en; antonieme, tye, woordsoorte, ontkenning, lydende vorm en intensiewe vorme.

Resource Reviews

Store reviews: ( 19 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.