Resource Description

Afrikaans Huistaal Kwartaal 1 Assesseringstake

Resource Reviews

Store reviews: ( 114 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.

Afrikaans Huistaal Kwartaal 1 Assesseringstake:

Taak 1: Mondeling
Taak 2: Kreatiewe skryf
Taak 3: Respons op teks
3.1 Literêre teks
3.2 Visuele teks
3.3 Taalstrukture en -konvensies

Hierdie assesseringstake is volgens die aangepaste ATP opgestel.

R11.50