R18.98

Resource Description

Afrikaans Huistaal Kwartaal 2 Kontrole toets

Hierdie vraestel bestaan uit vier vrae, naamlik:

• Vraag 1: Literêre teks/ Nie-literêre teks (15)
• Vraag 2: Visuele teks (10)
• Vraag 3: Opsomming (5)
• Vraag 4: Taalstrukture en Konvensies in konteks (10)

Hierdie vraestel is in Word-formaat en sluit ‘n memo in. 

Resource Reviews

Store reviews: ( 125 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.