Resource Description

2022 GRAAD 4-6 AFRIKAANS HUISTAAL TAALLEER OPSOMMINGS

PDF Formaat
53 bladsye

Kan gebruik word vir Kwartaal 1-4.

Sluit in:

1. Punktuasie
2. Klankleer
3. Woordvorming
4. Klankgrepe & Lettergrepe
5. Skryftekens
6. Meervoud & Verkleining
7. Beeldspraak
8. Woordsoorte
9. Afkortings & Akronieme
10. Leenwoorde
11. Sinonieme & Antonieme
12. Homonieme & Homofone
13. Sinsleer
14. Sinsontleding
15. Lydend & Bedrywend
16. Direkte & Indirekte Rede
17. Ontkenning
18. Geslagsvorme
19. Trappe van Vergelyking

© Juffrou Natasha se Opsommings

Resource Reviews

No ratings have been submitted for this resource yet.

R92.00

Termes & Voorwaardes: Geen opsommings mag verkoop, uitgedeel of versprei word sonder my toestemming nie Al die opsommings is die wettige eiendom van Juffrou Natasha se Opsommings en beskik dus Kopiereg op alle inhoud Geen opsommings mag op WhatsApp aangestuur of versprei word nie. Die opsommings is slegs vir die persoonlike gebruik van een persoon of gesin. Indien u vir ‘n skool aankoop is daar ‘n skool lisensie beskikbaar en opsommings mag slegs gedruk word vir die leerders en nie aangestuur word op enige digitale platform nie. © Juffrou Natasha se Opsommings