R28.75

Resource Description

Leerders moet ‘n verskeidenheid briewe en die verskillende format kan toe pas tydens transaksionele skryfstukke.

Hierdie is ‘n voorbeeld van ‘n brief aan die pers. Dit sluit nuttige wenke sowel as die formaat van ‘n brief aan die pers in.

 

Die volgende vaardighede is belangrik by skryfwerk

  • Verstaan die onderwerp
  • Ken die formaat
  • Gebruik jou kennis van taalstrukture en -konvensies
  • Skryf samehandende idees in paragrawe
  • Skryf effektief en kreatief
  • Onthou dat skryf ’n proses is

Resource Reviews

Store reviews: ( 2 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.