Resource Description

Alle konsonante (behalwe c, q, x, z) en vokale in groep2 (aa ee oo uu) kom voor in hierdie sinne en moet reeds aangeleer wees. Dekodeerbare tekste soos hierdie is die basis waarop ‘n kind reg leer lees en moedig nie praktyke soos RAAI aan nie.Jy sal opmerk daar is geen voorspelbare teks nie – juis omdat dit nie ‘n ware leesoefening is nie en ten alle koste vermy moet word. Hierdie is 100% deur die wetenskap bevestig.
 
Bl 4 Ortografiese Kartering (baie belangrik!)
Bl 6 Verskil tussen sigwoorde en hoë frekwensie woorde
Bl 7 Hoe die brein leer lees
Bl 8 Bronne
Bl 9 Facebook groep
Bl 10 Fonemiese Bewustheid
Bl11-30 Woorde, sinne en stories met spesifieke klanke
 
•Ongeveer 151 enkelwoorde
•126 Sinne
•8 Kort stories met 7-9 sinne elk
 
Bl 31-32 Sinne met alle konsonante en groep 2 vokale
Bl 33-35 Sinne en woorde met alle konsonante en groep 2 vokale PLUS saamgestelde woorde (bv boomtak)

Resource Reviews

No ratings have been submitted for this resource yet.

R36.80