R17.25

Resource Description

Hierdie kleurvolle, opvoedkundige plakkaat is ontwerp om kinders te help om die water siklus te verstaan. Dit beeld sleutelprosesse soos verdamping, kondensasie, neerslag, insypeling en afloop visueel uit. Ideaal vir klaskamer- of tuisopvoedkundige gebruik, dit sluit gedetailleerde illustrasies en Afrikaanse etikette vir elke fase in.

This vibrant, educational poster is designed to help children understand the water cycle. It visually depicts key processes like evaporation, condensation, precipitation, infiltration, and runoff. Ideal for classroom or home educational use, it includes detailed illustrations and English labels for each stage. Enhance your teaching resources with this engaging and informative tool!

The printable PDF file does not contain any branding or watermarks.

Resource Reviews

Store reviews: ( 0 ratings )

No ratings have been submitted for this seller yet.