R50.00

All Rights Reserved by ECDgrow Thank you for purchasing digital resources from ECDgrow. To ensure fair use and respect for intellectual property rights, please adhere to the following policies: 1. Limited Usage: The digital resources purchased from ECDgrow are intended solely for use within your classroom or household. 2. Non-Electronic Sharing: You are prohibited from electronically sharing these resources in any format, including but not limited to USB drives, email attachments, or file-sharing platforms. 3. Personal Use Only: These resources are for personal use within the confines of your classroom or household. They are not for commercial distribution or resale. 4. Copyright Protection: All rights to these resources are reserved by ECDgrow. Any unauthorized distribution, reproduction, or modification of these resources is strictly prohibited and may result in legal action. 5. Fair Use Guidelines: Please adhere to fair use guidelines when utilizing these resources. Respect copyright laws and attribute materials appropriately when necessary. By purchasing and using our digital resources, you agree to abide by these policies. ECDgrow reserves the right to take appropriate action against individuals or entities found in violation of these terms. Thank you for your cooperation and support. Let us grow together!

Resource Description

Begin op ‘n opvoedkundige avontuur met ons ‘Ek klim op die leer’ fonetiese klankpakket! Hierdie omvattende hulpbron is ontwerp om jong leerders te betrek om die alfabet te bemeester, en is ‘n moet-hê vir opvoeders en ouers.

Binne vind jy al 26 alfabetletters wat noukeurig vervaardig is in beide hoof- en kleinletters, aangebied in die bekoorlike junior font vir Suid-Afrika kinders. Saam dit is lewendige illustrasies wat klanke tot lewe bring, met drie prente vir elke fonetiese klank. Bonus verskaf ons drie stelle prente met woorde vir elke klank, wat begrip en woordeskatontwikkeling verbeter.

Maar dit is nie al nie! Ons pakkie bevat ‘n gedig en plekmatjie wat vir beide seuns en meisies aangepas is, wat ‘n ekstra laag opwinding by die leerervaring voeg. Daar is instruksies ingesluit om die onderrig van die alfabet ‘n vreugdevolle en interaktiewe poging te maak.

Kom saam ons op hierdie ontdekkingsreis en kyk hoe jong leerders met entoesiasme en selfvertroue die leer van geletterdheid bemeester!

Resource Reviews

Store reviews: ( 0 ratings )

No ratings have been submitted for this seller yet.