R40.25

Resource Description

Die doel van die les is om basiese konsepte rakende finansies te dek.

– Rente:
i. Verstaan die verskil tussen enkelvoudige en saamgestelde rente.
ii. Doen berekeninge sonder die gebruik van ‘n formule
iii. Verstaan en interpreter grafieke wat verskillende scenarios uitbeeld

– Bankwese:
i. Verstaan hoe rente van verskillende bankrekeninge bereken word.
ii. Verstaan hoe lenings en huurkoop-ooreenkomste werk.
iii. Vergelyk bankkoste van verskillende bankrekeninge.

– Inflasie:
i. Gemiddelde toename in die pryse van goedere en dienste oor ‘n tydperk.
ii. Rentekoers as ‘n persentasie
iii. Invloed van inflasie op koopkrag en begrotings

Resource Reviews

Store reviews: ( 2 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.