Resource Description

Die vraestel is as volg uiteengesit:

Twee Afdelings: Afdeling A- Leesbegrip [20] & Afdeling B- Funksionele Taal [20]

Afdeling A– Die leesbegrip bestaan uit drie vrae:

Vraag 1 se teks handel oor die “evolusie van ‘n mobiele foon” [10].

Vraag 2 is ‘n soeklees teks oor nomofobie [7].

Vraag 3 is ‘n spotprent wat handel oor die afhanklikheid van selfone [3].

Afdeling B– Die funksionele taal bestaan uit drie vrae:

Vraag 4 is woordstrukture: meervoude, verkleining, trappe van vergelyking, voorsetsels en byvoeglike naamwoorde [5].

Vraag 5 is sinstrukture: woordorde, verlede tyd, ontkenning en voegwoorde [5].

Vraag 6 is kommunikasie waar drie situasies gegee word en die leerder ‘n respons moet skryf [6 verwerk na 10].

Resource Reviews

No ratings have been submitted for this resource yet.

R40.25