Resource Description

Hierdie produk bevat ‘n aflaaibare Graad 11 Besigheidstudies Vraestel 1 Eksamen en Memorandum vir Junie toetsreeks.
Hierdie produk bestaan uit 3 Afdelings wat 8 bladsye opneem.

  • Afdeling A:  Verpligtend.
  • Afdeling B:  Beantwoord enige TWEE.
  • Afdeling C:  Beantwoord slegs EEN vraag in die afdeling.
  • GROOTTOTAAL:  100

DAN COE

 

R40.25

Resource Reviews

Store reviews: ( 69 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.