Resource Description

Hierdie produk bevat ‘n aflaaibare Graad 12 Geskiedenis Eksamen en Memorandum vir Junie toetsreeks.

AFDELING A: BRONGEBASEERDE VRAE

  • VRAAG 1: HOE HET DIE VERENIGDE STATE VAN AMERIKA EN DIE   SOWJETUNIE WAAGMANSKAP GEBRUIK OM DIE KUBAANSE MISSIELKRISIS OP TE LOS?
  • VRAAG 2: WAT WAS DIE VERSKILLENDE MENINGS TEN OPSIGTE VAN DIE UITKOMS VAN DIE SLAG VAN CUITO CUANAVALE?
  • VRAAG 3: HOE SUKSESVOL WAS DIE BLACK PANTHER-PARTY IN DIE 1960’s MET DIE MOBILISERING VAN SWART AMERIKANERS?

AFDELING B:  OPSTELVRAE

  • VRAAG 4:  GEVALLESTUDIE – CHINA
  • VRAAG 5:  ONAFHANKLIKE AFRIKA: VERGELYKENDE GEVALLESTUDIE   –  DIE KONGO EN TANZANIË
  • VRAAG 6:  BURGERLIKE PROTES VANAF  DIE 1950’s TOT DIE 1970’s:  DIE BURGERREGTEBEWEGING

ANA KUH

 

Resource Reviews

Store reviews: ( 60 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.

R40.25