Hierdie vraestel 2 bestaan uit twee afdelings:

GRAAD 4:

Afdeling A: 20 Punte.         Begripstoets 1 – ‘n Padda vir geluk (10)

Begripstoets 2 – Waarom Volstruis se nek so lank is. (10)

Afdeling B: 20 Punte          Taal – Lettergrepe, Ontkennende vorm, Vraende voornaamwoorde, Meervoude, Voorsetsels.

Vraestel 2: Totaal 40 Punte

*Daar is ‘n Memo ook by*

GRAAD 5:

Hierdie vraestel bestaan uit 2 afdelings.

Afdeling A: 20 punte                    Begripstoets 1 – Hasie en Skilpad (9)

Begripstoets 2 – Karre in die dorp (11)

Afdeling B: 20 punte                    Homonieme, Homofone, Verlede tyd, Toekomende tyd, Meervoude, voor en agtervoegsels

*Daar is ‘n memo ook by*

Totaal: 40 punte

R80.50

Resource Description

Hierdie vraestel 2 bestaan uit twee afdelings:

GRAAD 4:

Afdeling A: 20 Punte.         Begripstoets 1 – ‘n Padda vir geluk (10)

Begripstoets 2 – Waarom Volstruis se nek so lank is. (10)

Afdeling B: 20 Punte          Taal – Lettergrepe, Ontkennende vorm, Vraende voornaamwoorde, Meervoude, Voorsetsels.

Vraestel 2: Totaal 40 Punte

*Daar is ‘n Memo ook by*

GRAAD 5:

Hierdie vraestel bestaan uit 2 afdelings.

Afdeling A: 20 punte                    Begripstoets 1 – Hasie en Skilpad (9)

Begripstoets 2 – Karre in die dorp (11)

Afdeling B: 20 punte                    Homonieme, Homofone, Verlede tyd, Toekomende tyd, Meervoude, voor en agtervoegsels

*Daar is ‘n memo ook by*

Totaal: 40 punte

Resource Reviews

Store reviews: ( 1 rating )

No ratings have been submitted for this resource yet.