Resource Description

In Hierdie Pakkie ontvang jy beskrywings oor die volgende kenmerke van ʼn mite, die struktuur van ʼn opsomming, Selfstandige naamwoorde,
Byvoeglike naamwoorde, Werkwoorde, Bywoorde, Voorsetsels, Saamgestelde sinne, Direkte en indirekte rede, Sinonieme en antonieme, Voor en Agter – Voegsels,Idiome, Aanhalingsteken en afkappingsteken.

Resource Reviews

Store reviews: ( 19 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.

R46.00