R69.00

Resource Description

FAT 4 & 5: Graad 5 Afrikaans Eerste Addisionele Taal Formele Assesseringstaak Kwartaal 2 (2022)

Als is volgens puntetelling soos voorgestel in JOP (ATP).

TEMA: San-jagter-versamelaars van Suid-Afrika (Integrasie met SW)

Sluit die volgende in:

Respons op teks :

Literêre teks met begripstoets – San-jagter-versamelaars (15 punte)

Visuele teks met begripstoets – Grafiek (gunstelingkos) (10 punte)

Opsomming – Inligtingsteks oor die San (5 punte)

Taalstruktuur en -konvensies (10 punte)

Totaal: 40 punte

 

Skryftaak

Transaksionele teks: Ons maak gesonde toebroodjies

Totaal: 10 punte

Bevat alle stappe nodig in die skryfproses om dit makliker te maak vir die leerders om beter skryfstukke te skryf.

Word aangestuur in Pdf en Word formaat.

Opgedeel in twee aparte take.

Sluit memorandum met Bloom/Barret se vlakke in soos deur Dept. vereis.

 

Resource Reviews

Store reviews: ( 7 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.