R86.25

Resource Description

 

★ Basisvorme, pre -en postmorfeme

★ Afleidings, samestellings en samestellende afleidings ★ Simpleks en kompleks

★ Betekenisfunksies van morfeme

★ Werkwoorde: Oorganklik en onoorganklik

★ Hulpwerkwoorde

★ Byvoeglike naamwoorde: Attributief en predikatief

Selfstandige naamwoorde (eienaam, soortnaam, massanaam)

★ Voornaamwoorde (besitlik, vraend, onpersoonlik) Bywoorde (tyd, plek, wyse/manier)

Telwoorde (hooffelwood en rangtelwoord)

★ Voegwoorde ★ Voorsetsels

 

★ Tussenwerpsels ★ Ontkenning

★ Bywoorde en voegwoorde ★ Homofone en homonieme ★ Antonieme en sinonieme

★ Leestekens en skryftekens ★Direkte en indirekte rede ★ Afkortings

Trappe van vergelyking

Intensiewe vorme

★ Versamelname

★ Persoonsname

Manlike en vroulike vorm

Resource Reviews

Store reviews: ( 11 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.