Resource Description

Graad 6 Lewensvaardighede Opsommings Kwartaal 1 – Platinum Handboek

PDF Formaat

Slegs in Afrikaans

Sluit in:

ONTWIKKELING VAN DIE SELF 

HOOFSTUK 1: Positiewe Selfagting (bl.4-9)

HOOFSTUK 2: Vermoëns, belangstelling & potensiaal (bl. 10-15)

HOOFSTUK 3: Portuurgroepdruk (bl. 16-17)

HOOFSTUK 4: Probleemoplossings vaardighede in konfliksituasies (bl.20-21)

LIGGAAMLIKE OPVOEDING 

HOOFSTUK 5: Slaan- en veldwerkspel (bl.24-33)

UITVOERENDE KUNSTE

HOOFSTUK 6: Dans, Drama & Musiek (bl.34-47)

BEELDENDE KUNSTE

HOOFSTUK 7: Waardeer & skep beeldende kuns (bl.48-53)

 

©️Juffrou Natasha se Opsommings

Resource Reviews

Store reviews: ( 12 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.

R57.50

Termes & Voorwaardes: Geen opsommings mag verkoop, uitgedeel of versprei word sonder my toestemming nie Al die opsommings is die wettige eiendom van Juffrou Natasha se Opsommings en beskik dus Kopiereg op alle inhoud Geen opsommings mag op WhatsApp aangestuur of versprei word nie. Die opsommings is slegs vir die persoonlike gebruik van een persoon of gesin. Indien u vir ‘n skool aankoop is daar ‘n skool lisensie beskikbaar en opsommings mag slegs gedruk word vir die leerders en nie aangestuur word op enige digitale platform nie. © Juffrou Natasha se Opsommings