R50.60

!ONTHOU! - Die finale kwaliteitsversekering van enige assessering is steeds die verantwoordelikheid van die onderwyser. - Elke onderwyser is verantwoordelik daarvoor om seker te maak dat die inhoud van die vraestel wel in die klaskamer onderrig is en dat leerders vertroud is met die werk. - Assesserings word in Word formaat gestuur om u in staat te stel om die nodige veranderinge aan te bring. - Assesserings mag nie met ander persone of op onderwysgroepe gedeel word sonder die toestemming van Wiskunde Onnie. !REMEMBER! - The final quality assurance of any assessment remains the responsibility of the educator. - Each educator must ensure that the content of the assessment has been taught in class and that all learners are familiar with the work. - Assessments are sent in Word format to enable educators to make the necessary changes. - Assessments may not be shared with other educators or on educational platforms without the necessary permission from Wiskunde Onnie.

Resource Description

Graad 6 – Ondersoek 2022
Totaal: 35
Onderwerpe wat in hierdie assessering gedek word:
Breuke
Getalpatrone
Meetkundige patrone
Nasienriglyne en Kognitiewe vlakke ingesluit
PDF & Word Formaat
In lyn met Hersiende Jaarlikse Onderrig plan 2022

Resource Reviews

Store reviews: ( 70 ratings )

goed

Dankie, dit help baie.

Incke Van Wyk - September 16, 2022

GRAAD 6 - ONDERSOEK

DIE ONDERSOEK IS NIE IN LYN MET ATP NIE......DIE ONDERSOEK MOET HANDEL NET OOR NUMERIESE EN MEETKUNDIGE PATRONE EN NIKS ANDERS NIE. EN DIT IS 'N TOETS EN NIE ONDERSOEK NIE.

Nicole opperman - September 16, 2022