Resource Description

Taal van assessering: Afrikaans

Graad 6 Kwartaal 1 Opdrag (Word & PDF format)

Memo (Word & PDF format) & Kognitiewe Analise (Excel) ingesluit

Totaal: 40
Opgestel in lyn met die 2023/2024 JOP

 

Inhoud
Heelgetalle

Optel

Aftrek

Vermenigvuldig

 

Werksopdrag: soos in die geval met toetse en eksamens, is dit hoofsaaklik ’n individuele taak. Dit kan bestaan uit vorige vrae, maar dit behoort op die meer uitdagende werk te fokus omdat enige navorsingsmateriaal gebruik kan word, wat nie die geval is met ’n taak wat in die klas onder toesig gedoen word nie.

Resource Reviews

Store reviews: ( 35 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.

R46.00

!ONTHOU! - Die finale kwaliteitsversekering van enige assessering is steeds die verantwoordelikheid van die onderwyser. - Elke onderwyser is verantwoordelik daarvoor om seker te maak dat die inhoud van die vraestel wel in die klaskamer onderrig is en dat leerders vertroud is met die werk. - Assesserings word in Word formaat gestuur om u in staat te stel om die nodige veranderinge aan te bring. - Assesserings mag nie met ander persone of op onderwysgroepe gedeel word sonder die toestemming van Wiskunde Onnie. !REMEMBER! - The final quality assurance of any assessment remains the responsibility of the educator. - Each educator must ensure that the content of the assessment has been taught in class and that all learners are familiar with the work. - Assessments are sent in Word format to enable educators to make the necessary changes. - Assessments may not be shared with other educators or on educational platforms without the necessary permission from Wiskunde Onnie.