R69.58

Resource Description

Gr. 7 Afrikaans Huistaal Kwartaal 2 Taalleer opsomming met pragtige leersame illustrasies. (Sluit nie Letterkunde in nie).

Sluit in:
75 bl Powerpoint skyfievertoning
13 bl PDF Opsomming vir eksamenvoorbereiding

Onderwerpe
1. LETTERLIKE EN FIGUURLIKE BETEKENIS
• Letterlike en figuurlike gebruik – byvoeglike naamwoorde en – soortname
• Idiome & spreekwoorde
2. WOORDESKAT
• Wat beteken hierdie woorde?
3. SINONIEME & ANTONIEME
• Sinonieme en Antonieme in konteks
4. LEESTEKENS
• Punte, Punte saam met hakies, Dubbelpunt, Kommapunt, Afkappingsteken, Uitroepteken & vraagteken, Koppelteken, Hoofletters, Aanhalingstekens, Gevoelstaal
5. WOORDSOORTE
• Naamwoorde – Byvoeglike Naamwoorde, Aanwysende & Betreklike Voornaamwoorde
• Eiename
• Manlike en vroulike vorme
• Telwoorde
• Persoonsnaam
• Voorsetsels
• Vaste uitdrukkings met voorsetsels
• Werkwoorde & Hulpwerkwoorde van wyse/ modaliteit
• Samestellings: Vas en Los geskryf
6. SINSLEER
• Enkelvoudige sinne en bepalings
• Lydende en Bedrywende Vorm
• Direkte en Indirekte Rede
• Emosie in indirekte rede

Sluit ook gratis Lees-en Skryfteken drukbare PDF om uit te druk in.

Geskik vir behandeling in klastyd, of vir eksamenvoorbereiding.

Vir gebruik in een klaskamer en tuisgebruik.

Platinum handboek as riglyn gebruik.

Resource Reviews

Store reviews: ( 154 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.