Resource Description

Graad: 7
Jaar: 2021
Kwartaal: 2
Tipe Assessering: Gekontroleerde Toets
Jou aankope sal die volgende insluit:
1. Vraestel (Word)
2. Antwoordblad (Word)
3. Memorandum (Word)
4. Analise van kognitiewe vlakke (Excel)
Afdeling A: Kort Vrae – 20 Punte
Afdeling B: Die ekonomie – 20 Punte
Afdeling c: Finansiële Geletterdheid – 60 Punte

Resource Reviews

Store reviews: ( 35 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.

R57.50

!ONTHOU! - Die finale kwaliteitsversekering van enige assessering is steeds die verantwoordelikheid van die onderwyser. - Elke onderwyser is verantwoordelik daarvoor om seker te maak dat die inhoud van die vraestel wel in die klaskamer onderrig is en dat leerders vertroud is met die werk. - Assesserings word in Word formaat gestuur om u in staat te stel om die nodige veranderinge aan te bring. - Assesserings mag nie met ander persone of op onderwysgroepe gedeel word sonder die toestemming van Wiskunde Onnie. !REMEMBER! - The final quality assurance of any assessment remains the responsibility of the educator. - Each educator must ensure that the content of the assessment has been taught in class and that all learners are familiar with the work. - Assessments are sent in Word format to enable educators to make the necessary changes. - Assessments may not be shared with other educators or on educational platforms without the necessary permission from Wiskunde Onnie.