Resource Description

KWARTAAL 2 – FAT 4 (TOETS)

Jou aankope sal die volgende insluit:

Toets (PDF en Word Formaat
Memo (PDF en Word Formaat)
Vraag analise (Excel Formaat)

Hierdie assessering is in lyn met die 2023/2024 hersiene JOP en is gebaseer op die volgende onderwerpe:

Heelgetalle
Gewone breuke
Desimale breuke
Eksponente
“Integers”
Getalpatrone en meetkundige patrone
Funksies en verwantskappe

Totale punte: 70

Resource Reviews

Store reviews: ( 54 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.

R57.50

!ONTHOU! - Die finale kwaliteitsversekering van enige assessering is steeds die verantwoordelikheid van die onderwyser. - Elke onderwyser is verantwoordelik daarvoor om seker te maak dat die inhoud van die vraestel wel in die klaskamer onderrig is en dat leerders vertroud is met die werk. - Assesserings word in Word formaat gestuur om u in staat te stel om die nodige veranderinge aan te bring. - Assesserings mag nie met ander persone of op onderwysgroepe gedeel word sonder die toestemming van Wiskunde Onnie. !REMEMBER! - The final quality assurance of any assessment remains the responsibility of the educator. - Each educator must ensure that the content of the assessment has been taught in class and that all learners are familiar with the work. - Assessments are sent in Word format to enable educators to make the necessary changes. - Assessments may not be shared with other educators or on educational platforms without the necessary permission from Wiskunde Onnie.