Resource Description

Grade 5 Mathematics Test Term 4 (Word & PDF format)
Memo (Word & PDF format) & Cognitive Analysis (Excel format)
Total: 60
Set According to 2022 ATP

Content:
Whole numbers
Common fractions
Numeric patterns
Geometric patterns
Number sentences
Symmetry
Transformation
Properties of 2D shapes and 3D objects
Area, perimeter, and volume
Time

Resource Reviews

Store reviews: ( 52 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.

R57.50

!ONTHOU! - Die finale kwaliteitsversekering van enige assessering is steeds die verantwoordelikheid van die onderwyser. - Elke onderwyser is verantwoordelik daarvoor om seker te maak dat die inhoud van die vraestel wel in die klaskamer onderrig is en dat leerders vertroud is met die werk. - Assesserings word in Word formaat gestuur om u in staat te stel om die nodige veranderinge aan te bring. - Assesserings mag nie met ander persone of op onderwysgroepe gedeel word sonder die toestemming van Wiskunde Onnie. !REMEMBER! - The final quality assurance of any assessment remains the responsibility of the educator. - Each educator must ensure that the content of the assessment has been taught in class and that all learners are familiar with the work. - Assessments are sent in Word format to enable educators to make the necessary changes. - Assessments may not be shared with other educators or on educational platforms without the necessary permission from Wiskunde Onnie.