R46.00

Resource Description

Handskrif is ‘n baie belangrike vaardigheid wat in Graad 1 aangeleer moet word, omdat dit die fondament vorm vir akademiese sukses regdeur ‘n leerder se skoolloopbaan. Dit behels nie net die tegniese vaardigheid om letters en woorde te vorm nie, maar ook die ontwikkeling van motoriese beheer en konsentrasie. Deur goeie handskrif aan te leer, word leerders toegerus om effektief te kommunikeer deur geskrewe taal, om hul gedagtes duidelik te formuleer en om hul idees en kennis met vertroue te deel.

Boek 1 – Landscape

Boek 2 – Portrait

Resource Reviews

Store reviews: ( 22 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.