R120.75

Resource Description

SOSIALE WETENSKAPPE GRAAD 4: Geografie Toets Kwartaal 3 (2022) Opgestel volgens die Jaarlikse Onderrigplan (JOP). Sluit die volgende in: Totaal: 25 punte. Brongebaseerde toets. Nasienriglyne ingesluit. Vrae opgestel volgens die verskillende kognitiewe vlakke gebaseer op Bloom se Taksonomie. Kognitiewe vlakke op Bloom se taksonomie per vraag aangedui. Puntetoekenning uiteengesit per onderwerp. Meestal in wit en swart vir ekonomiese uitdruk en kopiëring. In Word formaat vir maklike redigering.
Graad 4 Sosiale Wetenskappe Geografie opsomming vir kwartaal 3.
Prente ingesluit om leerders te help met assosiasie en die verstaan van konsepte. Leerders word bekend gestel aan vergelyking, die invul van tabelle en daar word gebou op die kaartwerk van die vorige kwartale. Aktiwiteite ingesluit wat verskillende kaarte, asook ’n vloeidiagram insluit.

Resource Reviews

Store reviews: ( 18 ratings )

Me JS Slabbert

Ek geniet hierdie verkoper se produkte. Ek is by 'n kwintiel 1 skool en die leerders geniet dit net so baie soos ek. Selfs die outjies met kognitiewe gestremdhede verstaan die manier van skryf. Min leeswerk, want die klam isop die inligting en nie op baie leeswerk nie. Uitstekende werk.

Sandra Slabbert - August 9, 2023

Marieta van der Westhuizeb

Thank you for great recources!

Rustenburg Dyslexia - June 19, 2023

Thank you so much for the positive rating and feedback.

Karen Jordaan - November 30, -0001