Resource Description

SOSIALE WETENSKAPPE GRAAD 6: Geografie Toets Kwartaal 2 (2022)

Opgestel volgens die Jaarlikse Onderrigplan (JOP).

Sluit die volgende in:

Kwartaal 1: 15 punte

Kwartaal 2: 25 punte

Totaal: 40 punte

Brongebaseerde vrae.

Paragraaf tipe vraag met rubriek.

Nasienriglyne ingesluit.

Vrae opgestel volgens die verskillende kognitiewe vlakke gebaseer op Bloom se Taksonomie.

Kognitiewe vlakke op Bloom se taksonomie per vraag aangedui..

Puntetoekenning uiteengesit per onderwerp.

Ekstra bronne ingesluit om te help met hersiening en sluit verskeie kaarte en ’n atlas indeks in.

In Word formaat vir maklike redigering.

R63.25

Resource Reviews

Store reviews: ( 18 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.