Mteachonline
  • Mteachonline
  • Grade 1,2 and 3 digital classroom resources that is in English and Afrikaans!

Oorspronklike dokument

June 2, 2020 Marnij Sale! Grooter as/kleiner as

Wie dit mag aangaan

Ek het die produk gekoop en regtig gehoop ek sal dit dan kan verander soos dit my kinders pas.
Byvoorbeeld die getalle groter maak.

Ek het albei die Engels en Afrikaans gekoop.

Vriendelike groete
Marni

Baie oulik dankie!!!

June 2, 2020 Marnij Getalkombinasies/Number bonds

Original document

June 2, 2020 Marnij Sale! Bigger than/Smaller than

To whom it may concern

I bought this product with the thinking I will be able to edit it as suits my children.
For example make the digits bigger

I bought both the English and Afrikaans

Kind regards
Marni

5

May 17, 2020 Adele Jackson Odd and even