Resource Description

Hierdie item bevat die drie formele assesseringstake soos wat die aangepaste program vir assessering vereis.
Taak 1: Hardloplees (20)
Taak 2: Kreatiewe skryfwerk (20)
Taak 3: Begripslees (15), visuele teks (10), taalstruktuur en -konvensies (15)
Volledige memorandums, rubrieke en foutontledings is by die onderwysersgids ingesluit. Anita Vogel

Resource Reviews

Total Seller ratings: ( 5 ratings )
No ratings have been submitted for this resource yet.

R120.00