Resource Description

THIS ASSESSMENT IS SET IN LINE WITH THE 2021 – 2023 AMENDED ATP.

INCLUDES: Assignment and Memo

CONTENT: Whole Numbers and Number Sentences

LANGUAGE OF ASSESSMENT: English

Products will be available in PDF and Word Format

Resource Reviews

Total Seller ratings: ( 26 ratings )

NS

January 24, 2022 Nokuthula Ntombela

Please Make it 50 marks next time

R40.00

!ONTHOU! - Die finale kwaliteitsversekering van enige assessering is steeds die verantwoordelikheid van die onderwyser. - Elke onderwyser is verantwoordelik daarvoor om seker te maak dat die inhoud van die vraestel wel in die klaskamer onderrig is en dat leerders vertroud is met die werk. - Assesserings word in Word formaat gestuur om u in staat te stel om die nodige veranderinge aan te bring. - Assesserings mag nie met ander persone of op onderwysgroepe gedeel word sonder die toestemming van Wiskunde Onnie. !REMEMBER! - The final quality assurance of any assessment remains the responsibility of the educator. - Each educator must ensure that the content of the assessment has been taught in class and that all learners are familiar with the work. - Assessments are sent in Word format to enable educators to make the necessary changes. - Assessments may not be shared with other educators or on educational platforms without the necessary permission from Wiskunde Onnie.