R28.75

Resource Description

‘n Volledige gids vir onderwysers en ouers
Voorbereide en onvoorbereide toesprake, luisterbegripsoefeninge

*Hoe om die opdragte op te stel
*Raad oor hoe om mondeling te assesseer en na te sien
*Voorbeeldassesserings vir toesprake met rubrieke
*’n Volledige luistertoets met memorandum

Resource Reviews

Store reviews: ( 3 ratings )

Waar is die dokument

Waar is my dokument wat ek gekoop het

Smas - March 28, 2024