Ithuta Teaching Resources
  • Ithuta Teaching Resources
  • We create awesome resources for South African teachers in all languages!

Place to live in

November 29, 2021 Yahuwa's Warrior Social Sciences – Grade 4 – Place to live in

Great teaching aid and beautifully done.

5

July 17, 2020 Clarissa deetlefs SW Graad 4 – Plekke waar mense woon plakkaat

Plakkaat van Ithuta

January 12, 2020 Tallalmarie SW Graad 4 – Plekke waar mense woon plakkaat

Ek het hierdie plakkaat al baie gedown load , maar is nie beskikbaar nadat dit gesave is nie.

sw

November 17, 2019 Lslabbert SW Graad 4 – Plekke waar mense woon plakkaat

March 3, 2019 Marguerite Afrikaans Ons Land Suid-Afrika Graad 2

December 29, 2018 Zeelie SW Graad 4 – Plekke waar mense woon plakkaat