Platinum Sosiale Wetenskappe Graad 6 – Geskiedenis

Of jy nou ‘n ouer is wat jou kind se opvoeding wil aanvul of ‘n onderwyser wat addisionele hulpmiddels vir jou klaskamer soek, hierdie Graad 6-onderrighulpmiddels is ‘n uitstekende manier om Geskiedenis ‘n opwindende avontuur te maak! Hierdie versameling sluit PowerPoints, opsommings, projekte en toetse in wat die perfekte aanvulling is tot die Platinum-handboeke, wat […]

Platinum Sosiale Wetenskappe Graad 6 – Geografie

Blaai deur die Graad 6 Geografie hulpmiddel versameling vir die Platinum Sosiale Wetenskappe Graad 6 – Geografie handboek.

Platinum Social Sciences Grade 5 – Geography

Help your Grade 5 learners and children develop a deeper understanding of the world around them with these Geography teaching resources. These PowerPoints, summaries, tasks, and tests are the perfect complement to the Platinum textbooks, which can be found on Snapplify. With these resources, you can create a fun and engaging learning environment that inspires […]

Platinum Social Sciences Grade 6 – History

Whether you’re a parent looking to supplement your child’s education or a teacher seeking additional resources for your classroom, these Grade 6 teaching resources are a great way to make History an exciting adventure! This collection includes PowerPoints, summaries, projects, and tests that are the perfect complement to the Platinum textbooks, which are available on […]

Platinum Sosiale Wetenskappe Graad 5 – Geskiedenis

Hierdie versameling Graad 5 Geskiedenis-onderrighulpmiddels is gebaseer op die Platinum-handboeke, wat op Snapplify gevind kan word. Dit sluit werkboeke, PowerPoints, opsommings en toetse vir die hele jaar in, wat onderwerpe dek soos die eerste boere in Suider-Afrika, jagter-versamelaars, Egipte en meer. Met hierdie hulpbmiddels kan jy vol vertroue wees dat jou kinders en leerders ‘n […]

Platinum Social Sciences Grade 5 – History

This collection of Grade 5 History teaching resources, is based on the Platinum textbooks, which can be found on Snapplify. It includes workbooks, PowerPoints, summaries, and tests for the entire year, covering topics such as the first farmers in Southern Africa, hunter-gatherers, Egypt, and more. With these resources, you can be confident that your children […]

Platinum Sosiale Wetenskappe Graad 4 – Geskiedenis

Help jou kinders en leerders om te versterk wat hulle geleer het en identifiseer areas waar hulle dalk meer hulp nodig het. Hierdie versameling sluit Graad 4 Geskiedenis-onderrighulpmiddels in wat die perfekte aanvulling is vir die Platinum-handboeke, wat op Snapplify gevind kan word. Die opsommings bied ‘n vinnige en maklike manier om sleutelkonsepte en inligting […]

Platinum Social Sciences Grade 4 – History

Help your children and learners reinforce what they have learned and identify areas where they may need more help. This collection includes Grade 4 History teaching resources that are the perfect accompaniment to the Platinum Social Sciences textbooks, which can be found on Snapplify. The summaries provide a quick and easy way to review key […]

Platinum Social Sciences Grade 4 – Geography

Platinum Social Sciences Grade 4 – Geography teaching resources.

Platinum Sosiale Wetenskappe Graad 5 – Geografie

Help jou Graad 5 -leerders en -kinders om ‘n dieper begrip van die wêreld om hulle te ontwikkel met hierdie Geografie-onderrighulpmiddels. Hierdie PowerPoints, opsommings, take en toetse is die perfekte aanvulling vir die Platinum-handboeke, wat op Snapplify gevind kan word. Met hierdie hulpmiddels kan jy ‘n prettige en innemende leeromgewing skep wat jou leerders en […]

Platinum Sosiale Wetenskappe Graad 4 – Geografie

Of jy nou ‘n besige ouer is wat jou kind wil bystaan ​​of ‘n onderwyser wat addisionele materiaal soek, hierdie hulpmiddelversameling sal jou help om jou Graad 4-kinders en – leerders met hul Geografie-studies te ondersteun. In ooreenstemming met die Platinum-handboeke, wat op Snapplify beskikbaar is, sluit hierdie opsommings en toetse maklik-om-te-volg-inhoud, duidelike voorbeelde en […]

Platinum Social Sciences Grade 6 – Geography

This collection of teaching resources is the perfect tool for parents and teachers who want to help their children and learners excel in their studies. Specifically designed to be used with the Platinum textbooks, which are available on Snapplify, this collection includes summaries and tests that will reinforce what is being learned in class. With […]