FET Term 1 resources

This CAPS-aligned collection of FET Term 1 resources includes everything you need to help your Grade 10-12 learners succeed.

VOO Kwartaal 1 hulpmiddels

Gebruik hierdie VOO Kwartaal 1 hulpmiddels in jou onderrigplan vir jou Graad 10 to 12-leerders om hulle voor te berei vir ‘n suksesvolle skooljaar.

FET Term 4 Exam Resources

This collection of FET term 4 exam resources has everything you need to set your Grade 10 – 12 students up for success, from summaries and worksheets to practice tests and exams.

VOO Kwartaal 4 Eksamenhulpmiddels

Hierdie versameling van VOO kwartaal 4 eksamenhulpmiddels het alles ingesluit om jou graad 10 – 12-leerlinge op te stel vir sukses, van opsommings tot eksamenvraestelle.

FET Term 4 Teaching Resources

Browse our collection of FET term 4 resources created to support your teaching efforts.

VOO Kwartaal 4 Hulpmiddels

Blaai deur ons versameling van interaktiewe onderrighulpmiddels wat geskep is om jou onderrigpogings te ondersteun.

Grade 12 Term 4 Teaching Resources

Get your Grade 12s ready for Term 4! Whether your students are in the classroom or at home, Teacha! has teaching resources for all learning areas.

Graad 12 Kwartaal 4 Hulpmiddels

Kry jou graad 12’s gereed vir kwartaal 4! Of jou studente in die klaskamer of by die huis is, Teacha! het onderrighulpmiddels vir alle leerareas.

Grade 11 Term 4 Teaching Resources

Save time and effort with these Grade 11 Term 4 teaching resources! This collection includes a variety of educational materials for all subjects.

Graad 11 Kwartaal 4 Hulpmiddels

Spaar tyd en moeite met hierdie Graad 11 Kwartaal 4 hulpmiddels! Hierdie versameling sluit opvoedkundige materiaal vir ‘n verskeidenheid vakke in.

Grade 10 Term 4 Teaching Resources

Explore this collection of Grade 10 Term 4 teaching resources. Find engaging PowerPoints, worksheets, concise summaries, challenging tests, and more.

Graad 10 Kwartaal 4 Hulpmiddels

Verken hierdie versameling van Graad 10 Kwartaal 4 onderrighulpbronne. Vind boeiende PowerPoints, werkkaarte, bondige opsommings, uitdagende toetse, en meer.

FET Term 3 Resources

Keep your Grades 10-12 learners engaged with these FET Term 3 resources. This collection includes worksheets, tasks, PowerPoints, summaries and more.

VOO Kwartaal 3 Hulpmiddels

As onderwyser wil jy net die beste vir jou leerders hê, maar om oorwerk te word, kan tot uitbranding lei. Daarom moet jy slimmer werk, nie harder nie. Ons het hierdie briljante versameling VOO Kwartaal 3 hulpmiddels saamgestel, met ‘n reeks vakke vir jou Graad 10-12 studente, sodat hulle al die oefening kry wat hulle […]

FET Term 3 assessment resources

Set your students up for success with these CAPS-aligned resources. This collection contains resources for Grade 10–12, covering Mathematics, Life Sciences, and Informational Technology. Find the Term 3 Afrikaans FET collection here.