Graad 11 Kwartaal 4 Hulpmiddels

Graad 11 Kwartaal 4 hulpmiddels  Teacha!

Spaar tyd en moeite met hierdie Graad 11 Kwartaal 4 hulpmiddels! Hierdie versameling hulpmiddels sluit opvoedkundige materiaal vir ‘n verskeidenheid vakke van Engels tot Wiskunde en Lewenswetenskappe tot Lewensoriëntering in. Betrek jou studente met dinamiese PowerPoints, daag hul begrip uit met gedagteprikkelende werkkaarte, en assesseer hul vordering met toetse.

Op soek na Afrikaans Graad 11 Kwartaal 4 onderrighulpmiddels? Discover the collection of Grade 11 Term 4 teaching resources here.

Besigheidstudies

Lewensoriëntering

  Teacha!

Graad 11 Lewensorientering K1-4 (Via-Afrika) Noted

Description

Hierdie produk bevat al die werk vir kwartaal 1-4 vir Lewensoriëntering, Graad 11 en Opsommings is gebaseer op die “Via-Afrika” Handboek in Afrikaans met gekombineerde & aanvullende bywerkings/notas/opsommings uit "Verken Lewensoriëntering" Graad 10 & 11 en vorige DBE vraestelle. Bevat ook addisionele notas deur opsteller (eksterne party). Ontwikkeling van die self in die samelewing:
Eenheid 1:   Beplan en bereik lewensdoelwitte: Pas lewensvaardighede toe as bewys van ‘n vermoë
Eenheid 2:   Verhoudings en hul invloed op jou welstand
Eenheid 3:   Gesonde en gebalanseerde lewenstylkeuses
Eenheid 4:   Faktore wat ‘n negatiewe impak het op lewenstylkeuses
Eenheid 5:   Faktore wat ‘n positiewe impak het op lewenstylkeuses
Eenheid 6:   Die impak van onveilige praktyke op die self en ander
Eenheid 7:   Individuele verantwoordelikheid vir keuses en die neem van ingeligte besluite
Eenheid 8:   Die rol van voeding in gesondheid en liggaamlike aktiwiteite
Eenheid 9:   Geslagsrolle en hul uitwerking op gesondheid en welstand
Eenheid 10:  Negatiewe uitwerking op gesondheid en welstand
Eenheid 11:  Stel die ongelyke magsverhoudinge en ongelykheid tussen geslagte reg
Loopbane en Loopbaankeuses:
Eenheid 1:   Vereistes vir toelating tot addisionele en hoëronderwyskursusse
Eenheid 2:   Opsies vir finansiële bystand
Eenheid 3:   Vaardighede, vermoëns en etiek wat jou sal help om ‘n werk te kry en ‘n loopbaan te ontwikkel
Eenheid 4:   Persoonlike verwagtinge oor beroepe en loopbane
Eenheid 5:   Kennis van die self in verhouding tot die vereistes van die wêreld van werk en sosio- ekonomiese toestand
Demokrasie en Menseregte:
Eenheid 1:   Beginsels, prosesse en prosedures vir demokratiese deelname
Eenheid 2:   Demokratiese strukture
Eenheid 3:   Die rol van sport in nasiebou: deelnemer- en toeskouergedrag in sport
Eenheid 4:   Bydrae van verskillende gelowe en geloofstelsels tot ‘n harmonieuse gemeenskap en jou geloofstelsel
Eenheid 5:   Identifiseer en analiseer morele en spirituele kwessies en dilemmas krities
Studievaardighede:
Eenheid 1:    Pas studievaardighede,-style en-strategieë toe
Eenheid 2:    Eksamenskryfvaardighede en assesseringsproses
Eenheid 3:    Tydsbestuursvaardighede en studiejaarplan
Eenheid 4:    Doelwitstellingsvaardighede: Persoonlike ontwikkelingsdoelwitte
Maatskaplike en Omgewingsverantwoordelikheid:
Eenheid 1:    Omgewingskwessies wat swak gesondheid veroorsaak
Eenheid 2:    Klimaatsverandering
Eenheid 3:    Deelname aan ‘n gemeenskapsdiens wat aktuele omgewingskwessies aanspreek