Gratis hulpmiddels vir nuutgekwalifiseerde onnies

Nuutgekwalifiseerde onderwysers, ons wil jou ondersteun. Bespaar tyd en geld met ‘n hierdie gratis onderrighulpmiddels!

Free resources for newly qualified teachers

Newly qualified teachers, we’re here to support you as you start your teaching career. Save time and money with this collection of free teaching resources just for you!

FET Term 1 resources

This CAPS-aligned collection contains FET resources for the first term. It’s extensive and includes enough of everything to help you get through the first term’s work for your Grade 10–12 learners with the utmost ease. Choose your grade:

VOO Kwartaal 1 hulpmiddels

Hierdie KABV-belynde versameling bevat VOO hulpmiddels vir die eerste kwartaal. Dis volledig en sluit genoeg van alles in om te sorg dat jy die eerste kwartaal se werk vir jou Graad 10 tot 12-leerders met die grootste gemak kan deurkom. Kies jou graad:

Senior Fase Kwartaal 1 hulpmiddels

Gebruik hierdie uitstekende versameling van KABV-belynde Senior Fase hulpmiddels om te sorg dat jou Graad 7 tot 9-leerders goed opgelei sal wees in die eerste kwartaal! Kies jou graad:

Senior Phase Term 1 resources

We’ve put together this excellent collection of CAPS-aligned Senior Phase resources, to ensure that your Grade 7–9 learners are sorted for the first term! Choose your grade:

Intermediêre Fase Kwartaal 1 hulpmiddels

Hierdie omvattende versameling van Intermediêre Fase hulpmiddels is perfek vir die beplanning en voorbereiding van jou lesse vir die eerste kwartaal! Dit dek alles om te verseker dat jou Graad 4 tot 6-leerders geïnteresseerd en ingelig sal wees. Kies jou graad:

Intermediate Phase Term 1 resources

Use this comprehensive collection of Intermediate Phase resources to plan and prepare your lessons for the first term. It covers everything you need to keep your Grade 4–6 learners engaged and informed! Choose your grade:

Grondslagfase Kwartaal 1 hulpmiddels

Ons het alreeds die werk gedoen om te sorg dat jou lesse vir die eerste kwartaal vlot sal verloop! Hierdie omvattende versameling beklemtoon KABV-belynde hulpmiddels vir Graad 1–3 en sluit alle vakke vir die eerste kwartaal in.

Foundation Phase Term 1 resources

We’ve already done the work to make sure that your lessons for the first term run smoothly! This extensive collection highlights CAPS-aligned resources for Grade 1–3 and includes all subjects for the first term.