Laerskool kwartaal 2 eksamenhulpmiddels

Maak hersienning vir die kwartaal 2-eksamens maklikk met hierdie versameling, wat hulpmiddels vir graad 1–7 bevat. Jy kan ook eksamenhulpmiddels vir jou hoërskoolstudente hier vind.

Hoërskool kwartaal 2 eksamenhulpmiddels

Beskou jou kwartaal 2-hersiening gedek met hierdie KABV-belynde hulpmiddels. Hierdie versameling bevat hulpmiddels vir graad 8–12 vir verskeie vakke. Jy kan ook eksamenhulpmiddels vir jou laerskoolstudente hier vind.

Grondslagfase Kwartaal 2 hulpmiddels

Kleintjies is van natuur nuuskierig. Hulle vra soveel vrae – waarop jy nie altyd die regte antwoorde het nie! Nietemin, dis die tyd om hul nuuskierigheid te koester en hulle aan die fassinerende wêreld van leer bekend te stel. Hierdie puik versameling Grondslagfase hulpmiddels vir Kwartaal 2 sal verseker dat jou jong leerders se opvoeding […]

Foundation Phase Term 2 resources

Little ones are naturally curious. They ask so many questions – to which you don’t always have the right answers! Nonetheless, this is the time to nurture their inquiring minds and introduce them to the fascinating world of learning. Our superb collection of resources for Grades R–3 for the second term will keep your young […]

Intermediêre Fase Kwartaal 2 hulpmiddels

Hierdie omvattende versameling van Intermediêre Fase hulpmiddels is perfek vir die beplanning en voorbereiding van jou lesse vir die tweede kwartaal! Dit dek alles om te verseker dat jou Graad 4 tot 6-leerders geïnteresseerd en ingelig sal wees. Kies jou graad:

Intermediate Phase Term 2 resources

Use this comprehensive collection of Intermediate Phase resources to plan and prepare your lessons for the second term. It covers everything you need to keep your Grade 4–6 learners engaged and informed! Choose your grade:

Senior Fase Kwartaal 2 hulpmiddels

Gebruik hierdie uitstekende versameling van KABV-belynde Senior Fase hulpmiddels om te sorg dat jou Graad 7 tot 9-leerders goed opgelei sal wees in die tweede kwartaal! Kies jou graad:

Senior Phase Term 2 resources

We’ve put together this excellent collection of CAPS-aligned Senior Phase resources, to ensure that your Grade 7–9 learners are sorted for the second term! Choose your grade:

VOO Kwartaal 2 hulpmiddels

Hierdie KABV-belynde versameling bevat VOO hulpmiddels vir die tweede kwartaal. Dis volledig en sluit genoeg van alles in om te sorg dat jy die eerste kwartaal se werk vir jou Graad 10 tot 12-leerders met die grootste gemak kan deurkom. Kies jou graad: