R28.75

Resource Description

NYWERHEIDSANALISE-INSTRUMENTE

• Stel ‘n SSGB (SWOT)-analise op van ‘n spesifieke besigheid vanuit ‘n gegewe scenario.

• Noem en identifiseer Porter se Vyf Kragte-model vanuit gegewe stellings/scenario’s.

• Verduidelik/Gee besighede raad oor hoe hulle Porter se Vyf Kragte-model kan toepas om hul posisie in die mark te bepaal.

• Noem en pas PESTWO(‘PESTLE’)-analisefaktore toe vanuit gegewe stellings/scenario’s.

• Verduidelik hoe PESTWO(‘PESTLE’)-faktore ‘n uitdaging vir besighede inhou.

• Beveel maniere aan waarop besighede uitdagings wat PESTWO (‘PESTLE’) faktore inhou, kan hanteer.

• Beskryf/verduidelik/bespreek die verskillende soorte besigheidstrategieë.

• Stel voor/Beveel aan strategieë om uitdagings geïdentifiseer in gegewe scenario’s die hoof te bied.

• Bespreek/ brei uit oor die doeltreffendheid (positiewe/ negatiewe) van elke soort besigheidstrategie.

Beskryf kortliks/Verduidelik/Beveel aan/Adviseer besighede oor die stappe vir strategie-evaluering:

o Ondersoek die onderliggende basis van ‘n besigheidstrategie. o Kyk vorentoe en terug na die implementeringsproses.

o Vergelyk die verwagte resultate om die redes vir afwykings te bepaal en ontleed hierdie redes.

o Neem regstellende aksie sodat afwykings reggestel kan word.

o Stel spesifieke datums vir beheer en opvolg.

o Besluit op die verlangde uitkoms.

Resource Reviews

Store reviews: ( 2 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.