R80.50

Resource Description

Help jou kind om te presteer met ons splinternuwe leerder handleiding. Alle konsepte word op ‘n maklike manier verduidelik en sluit ook oefeninge in.

TAALKONSEPTE IN DIE BOEKIE:

Basisvorme & stamme

Opbreek van woorde

Lettergrepe & klankgrepe

Meervoude

Verkleinwoorde

Bywoorde

Woordsoorte – betekenisse & voorbeelde

Lydende & Bedrywende vorm

Samestellings

Sinsoorte Voornaamwoorde

Tye

Intensiewe vorme

Woordorde in sinne (STOMPI)

Voor en agtervoegsels

Trappe van vergelyking

Vokale en Konsonante

Ontkennende vorm

Voegwoorde

Voorsetsels

Direk en Indirekte rede

Afleidings

PDF Formaat

 

Resource Reviews

Store reviews: ( 5 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.