R12.65

Resource Description

Afrikaans FAT4 Eksamenvraestel. Bestaan uit: 1. Lees en Praat, Hardoplees 2. Leesbegrip 3. Taalstrukture en -konvensies 4. Opstel 5. Transaksionele teks
Memorandum ingesluit. In word-formaat.

Resource Reviews

Store reviews: ( 126 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.