R333.50

Resource Description

Hierdie uitstekende produk is ‘n volledige pakket wat ‘n leerderboek en ‘n onderwysersgids insluit. Die pakket is opgestel volgens die nuutste, hersiene JOP. Die pakket bevat 5 siklusse wat oor twee weke elk strek. Die pakket sluit informele aktiwiteite asook formele assesseringstake in. Die onderwysersgids bevat  kwartaal 4 se beplanning en die memorandums en rubrieke wat nodig is om werk te assesseer. Die leerderboek bevat ook leesstukke vir DAAR/onafhanklike lees/groepsbegeleide lees, lees vir assessering en lees vir genot. Die taalstrutuur en -konvensies vaardigheid maak onderskeid tussen taal wat vir vaslegging aangeleer word en taal wat binne konteks aangeleer word.

Die formele take is by die pakket ingesluit:

Taak 7:

  • Stap 3: Monderlinge aanbieding (reeds in kwartaal 3 begin)

Taak 8: Skryf transaksioneel

Taak 9: Gekontroleerde kwartaaltoets

  • Vraag 1: Begripstoets
  • Vraag 2: Visuele teks
  • Vraag 3: Opsomming
  • Vraag 4: Taalstuktuur en -konvensies

Resource Reviews

Store reviews: ( 20 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.