R368.00

Resource Description

Graad 12 Ekonomie (Mikro-ekonomie) Kwartaal 1 – 4 opsommings:Die opsommings is saamgestel deur die werk van die Verken, Via Afrika en Mind the Gap handboeke se werk te kombineer en op te som. Opsommings is in Afrikaans met aanvullende en skriftelike notas wat deur die opsteller (eksterne party) saam gestel is.

Inhoud:
 • Basiese ekonomiese begrippe & beginsels
 • Markte
 • Volaakte Kompetisie [Perfekte mededinging]
 • Monopolie
 • Monopolistiese Konpetisie
 • Oligopolie
 • Kompetisiebeleide
 • Koste begrippe
 • Inkomste-berekeninge
 • Maksimisering van Wins
 • Vraag kurwe
 • Aanbodkurwe
 • Komplimenter goedere
 • Suplementere goedere
 • Absoure pryse
 • Relatiewe pryse
 • Markewewig [ekwilibruim]
 • Elastisiteit
 • Inflasie
 • Toerisme
 • Inheemsekennisstelsel [IKS]
 • Omgewingsagteruitgang (verval)

 

Resource Reviews

Store reviews: ( 118 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.