R184.00

Resource Description

Hierdie is ‘n PROPVOL boekie van 200 bladsye wat die leerder ondersteun met die volgende konsepte:

Oefen die volgende klankies:

a, e, i, o, u, aa, ee, oo, uu, oe, ou, ei, eu, ie, ei, ai, eeu, ooi, aai, oei

bl-, br-, dr-, fl-, fr-, gl-, gr-, kl-, kn-, kr-, pl-, pr-, ps-, sj-, sf-, sk-, sl-, sm-, sn-, sp-, st-, sw-, dw-, kw-, tw-, tj-, tr-, vl-, vr-, wr-, sk-, spr-, str-, spl-, -ld, -lf, -lk, -ls, -nk, -ng, -rd, -rt, -mp, -rp, -nd, -nt, -rg, -rf, -rk, -rm, -rs, -rfs, -ns, -er, -es, -el, -en, -lm, -ks, -gs, -ts, -ts, -like, -ige

– ‘f’ en ‘v’ verwarring werkvelle

‘d’ en ‘t’ verwarring werkvelle

– Sinonieme werkvelle

– Antonieme werkvelle

– Homofone werkvelle

– Samestellings werkvelle

– Meervoude werkvelle

– Verkleinwoorde werkvelle

– Lettergrepe werkvelle

– Vergelykings werkvelle

– Alfabetiese volgorde werkvelle

– Trappe van vergelyking werkvelle

– Beroepe werkvelle

– Ontkenning werkvelle

– Alfabet werkvelle

– Woordsoorte werkvelle:  Selfstandige naamwoord, byvoeglike naamwoord, werkwoord, bywoord, voornaamwoord, voegwoord

– Leestekens werkvelle

– Dae van die week werkvelle

– Maande van die jaar werkvelle

– Seisoene werkvelle

– Manlike en vroulik werkvelle

– Idiome werkvelle

– Verlede tyd werkvelle

– Toekomende tyd werkvelle

– Hede werkvelle

– Kleur 2 prente volgens klankies in

– 20 Unieke begripstoetse met 10 begripsvrae elk

– 4 Leë speltoetse (Punte uit 10, 20, 30 en 40)

Hierdie boekie is spesifiek daar vir ondersteuning vir die Graad 3 leerder en is PERFEK vir ouers / onderwysers wat tuisonderrig doen.

Hierdie boekie sal ook BAIE ondersteuning bied vir enige Juffrou wat ekstra, oulike werkvelle benodig.

Wolfie Designs is trots op KWALITEIT werk!

Resource Reviews

Store reviews: ( 0 ratings )

No ratings have been submitted for this seller yet.