R23.00

Termes & Voorwaardes: Geen opsommings mag verkoop, uitgedeel of versprei word sonder my toestemming nie Al die opsommings is die wettige eiendom van Juffrou Natasha se Opsommings en beskik dus Kopiereg op alle inhoud Geen opsommings mag op WhatsApp aangestuur of versprei word nie. Die opsommings is slegs vir die persoonlike gebruik van een persoon of gesin. Indien u vir ‘n skool aankoop is daar ‘n skool lisensie beskikbaar en opsommings mag slegs gedruk word vir die leerders en nie aangestuur word op enige digitale platform nie. © Juffrou Natasha se Opsommings

Resource Description

Graad 5 SW – Geskiedenis Kwartaal 2 Opsommings – Platinum Handboek

PDF Formaat

Slegs in Afrikaans

ONDERWERP 2: DIE EERSTE BOERE IN SUIDER-AFRIKA (bl. 110-129)

EENHEID 1: Wanneer, waarom en waar die eerste Afrika-boere hulle in Suider-Afrika gevestig het (bl. 112-114)

EENHEID 2: Wonings en dorpies (bl. 115-116)

EENHEID 3: Landbou: gewasse en vee (bl. 117)

EENHEID 4: Sosiale, politieke en ekonomiese strukture (bl. 118-119)

EENHEID 5: Beeste was baie belangrik (bl. 120)

EENHEID 6: Werktuie en wapens van yster en koper (bl. 121)

EENHEID 7: Kleiware (bl. 122-124)

EENHEID 8: Ruilhandel (bl. 125)

EENHEID 9: Godsdiens, medisyne en genesing (bl. 126)

EENHEID 10: Jag (bl. 127)

©Juffrou Natasha se Opsommings

 

Resource Reviews

Store reviews: ( 13 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.