R57.50

Termes & Voorwaardes: Geen opsommings mag verkoop, uitgedeel of versprei word sonder my toestemming nie Al die opsommings is die wettige eiendom van Juffrou Natasha se Opsommings en beskik dus Kopiereg op alle inhoud Geen opsommings mag op WhatsApp aangestuur of versprei word nie. Die opsommings is slegs vir die persoonlike gebruik van een persoon of gesin. Indien u vir ‘n skool aankoop is daar ‘n skool lisensie beskikbaar en opsommings mag slegs gedruk word vir die leerders en nie aangestuur word op enige digitale platform nie. © Juffrou Natasha se Opsommings

Resource Description

Graad 5 Lewensvaardighede Kwartaal 3 Opsommings 

Slegs in Afrikaans

PDF Formaat

Sluit in:

HOOFSTUK 15: Feeste en Gebruike binne verskillende gelowe (bl. 96-101)

HOOFSTUK 16: Veiligheidsmaatreëls by die huis en in die omgewing (bl. 102-105)

HOOFSTUK 17: Water is ’n belangrike basiese behoefte (bl. 106-109)

HOOFSTUK 18: Eet gesond (bl. 110-113)

HOOFSTUK 19: Ritmiese bewegings vir kinders (bl. 114-119)

HOOFSTUK 20: Dans, drama & musiek (bl. 120-129)

HOOFSTUK 21: Waardeer en skep beeldende kuns (bl. 130-135)

 

©Juffrou Natasha se Opsommings

Resource Reviews

Store reviews: ( 13 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.