R40.25

Resource Description

Vraestel en memorandum word verskaf. Totale punte telling: 40 punte. Die vraestel bestaan drie afdelings. Afdeling A is kortvrae en sluit in meervoudige keuse vrae, waar en onwaar, pas kolom B by kolom A ens.  Afdeling B en C bestaan uit toepassingsvrae. Die volgende onderwerpe word gedek: Voedselkettings, lewenskilusse, metale en nie-metale en gebruike van metale. Vraestel is opgestel volgens Bloom Taksonomie en uiteensetting van punte onder verskillende vlakke word aangedui.

2023

Resource Reviews

Store reviews: ( 3 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.