R50.60

!ONTHOU! - Die finale kwaliteitsversekering van enige assessering is steeds die verantwoordelikheid van die onderwyser. - Elke onderwyser is verantwoordelik daarvoor om seker te maak dat die inhoud van die vraestel wel in die klaskamer onderrig is en dat leerders vertroud is met die werk. - Assesserings word in Word formaat gestuur om u in staat te stel om die nodige veranderinge aan te bring. - Assesserings mag nie met ander persone of op onderwysgroepe gedeel word sonder die toestemming van Wiskunde Onnie. !REMEMBER! - The final quality assurance of any assessment remains the responsibility of the educator. - Each educator must ensure that the content of the assessment has been taught in class and that all learners are familiar with the work. - Assessments are sent in Word format to enable educators to make the necessary changes. - Assessments may not be shared with other educators or on educational platforms without the necessary permission from Wiskunde Onnie.

Resource Description

In lyn met die 2021 aangepaste JOP.

Taal van assessering: Afrikaans

FAT: 6 Toets

Graad: 6

Vak: Wiskunde

Kwartaal: 3

Toets: Word + PDF
Memo: Word + PDF
Kognitiewe analise: Excel

Inhoud:
Lengte
Eienskappe van 2-D vorms en 3-D voorwerpe
Transformasie
Omtrek
Oppervlakte
Volume
Kapasiteit

TOTAAL: 50

Resource Reviews

Store reviews: ( 69 ratings )

No ratings have been submitted for this resource yet.